niedziela, 29 października 2023

Pobieranie próbek ziemi

Na włoskich stronach intranetowych Vita in Campgna znajdziesz opis sposobu pobierania próbek ziemi do badań.

W skrócie warto wiedzieć, że cechy gruntu są zróżnicowane, co utrudnia pobieranie jednorodnych próbek z obszarów większych niż 2 hektary. Należy unikać miejsc o nietypowych cechach oraz tam, gdzie stosowano różne nawozy. Próbka powinna składać się z co najmniej 15 subpróbek, pobranych w różnych miejscach i dokładnie wymieszanych. Punkt pobrania powinien być wybrany losowo lub według wzoru „W”, a próbkowanie powinno odbywać się z dala od miejsc stosowania nawozów.

https://www.vitaincampagna.it/frutteto/analisi-del-terreno-il-campionamento/

Chitozan

Np Stab Micro M od Enartisu Tutaj tylko link: https://winequip.com.au/insights/chitosan-in-winemaking/